อีกหนึ่งกิจกรรมทำความดี คือการไหว้พระเข้าวัดทำบุญ

สกู๊ปนี้คัดมาเน้นๆ เฉพาะวัดที่มีความสำคัญ มีความศักดิ์สิทธิ์ ที่สำคัญคืออยู่ใกล้กรุงเทพฯ

โดยท่านสามารถเดินทาง 2-3 ชั่วโมง ก็ถึงวัดได้ สามารถเที่ยววันเดียวก็ได้ 

จะมีวัดอะไรบ้างที่น่าไปไหว้พระ สักการะ ตามมาดูกันเล

 

 

1. วัดหน้าพระเมรุ
พระนครศรีอยุธยา

วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุมีชื่อเดิมว่าวัดพระเมรุราชการาม เป็นวัดโบราณวัดเดียวในอยุธยาที่ยังคงสภาพสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาที่สมบูรณ์มากที่สุด เนื่องจากเป็นวัดที่พม่าเคยใช้ตั้งกองบัญชาการรบ จึงไม่ได้ถูกพม่าเผาทำลาย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่ง พระอุโบสถเป็นแบบอยุธยาซึ่งมีเสาอยู่ภายใน แต่น่าจะมาเพิ่มเสารับชายคาที่หลังในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระประธานในอุโบสถซึ่งสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องหล่อสำริดมีความงดงามมาก เป็นวัดยอดนิยมอีกแห่งหนึ่ง นักท่องเที่ยวมักเดินทางมานมัสการหลวงพ่อพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถอันศักดิ์สิทธิ์

พิกัด วัดหน้าพระเมรุ : 14.362625, 100.559168

 
 
 

Comment

Comment:

Tweet